هنر هشتـــــ8ــم من بهار فلاحی مدیر وبلاگ انجمن هنر زیر نظر معاون فناوری دبیرستان نمونه دولتی هاجر(دوره اول)و با نظارت دبیر هنر آموزشگاه این وبلاگ را به مدیر محترم و کادر آموزشگاه و دانش آموزان تقدیم می نمایم. tag:http://aep-honar.mihanblog.com 2018-06-21T01:30:54+01:00 mihanblog.com انواع بافت های مختلف 2015-01-27T18:09:04+01:00 2015-01-27T18:09:04+01:00 tag:http://aep-honar.mihanblog.com/post/62 بهار فلاحی
]]>
نقاشی خیالی جغد 2015-01-12T16:39:40+01:00 2015-01-12T16:39:40+01:00 tag:http://aep-honar.mihanblog.com/post/59 بهار فلاحی نقاشی خیالی جغد ]]> طراحی 2015-01-12T15:05:09+01:00 2015-01-12T15:05:09+01:00 tag:http://aep-honar.mihanblog.com/post/58 بهار فلاحی کارهای طراحی دوست عزیزم خانوم افضلیمریم 2
کارهای طراحی دوست عزیزم خانوم افضلی
مریم 2


طراحی


]]>
طرح ذهنی پرنده 2014-12-06T21:26:43+01:00 2014-12-06T21:26:43+01:00 tag:http://aep-honar.mihanblog.com/post/57 بهار فلاحی


نقش ذهنی کبوتر

نقش ذهنی قو

]]>
قاب عکس 2014-11-25T03:48:25+01:00 2014-11-25T03:48:25+01:00 tag:http://aep-honar.mihanblog.com/post/53 بهار فلاحی دوستان عزیز در مطلب پیش به شما شیوه ی تا کردن یک پایه ی قایق را آموزش دادیم. حالا می خواهیم کار را از این پایه شروع کنیم و یک قاب عکس زیبا از آن بسازیم. 1. کار را از این قسمت شروع کنید. 2. در این مرحله شما باید روی گوشه ی سمت راست بالایی یک تای اسکواش انجام دهید. ابتدا کاغذ را با دقت باز کنید و به صورت مورب کاغذ را تا کنید و خوب آن را با کف دستتان صاف کنید. 3. مرحله ی قبل را برای سه گوشه ی دیگر تکرار کنید. 4. گوشه ی سمت چپ پایینی مربع کوچک را گرفته و در امتداد نقطه چ دوستان عزیز در مطلب پیش به شما شیوه ی تا کردن یک پایه ی قایق را آموزش دادیم. حالا می خواهیم کار را از این پایه شروع کنیم و یک قاب عکس زیبا از آن بسازیم.

1. کار را از این قسمت شروع کنید.

قاب عکس

2. در این مرحله شما باید روی گوشه ی سمت راست بالایی یک تای اسکواش انجام دهید. ابتدا کاغذ را با دقت باز کنید و به صورت مورب کاغذ را تا کنید و خوب آن را با کف دستتان صاف کنید.

قاب عکس
قاب عکس
قاب عکس
قاب عکس
قاب عکس

3. مرحله ی قبل را برای سه گوشه ی دیگر تکرار کنید.

قاب عکس

4. گوشه ی سمت چپ پایینی مربع کوچک را گرفته و در امتداد نقطه چین به گوشه ی سمت راست بالایی برسانید و آن را خوب با کف دستتان صاف کنید و سپس آن را باز کنید.

قاب عکس
قاب عکس
قاب عکس

5.حالا گوشه ی سمت چپ پایینی را گرفته و به خط تایی که تازه درست کردید برسانید.

قاب عکس

6. در این مرحله این تا را تکرار کنید و آن را بار دیگر روی خودش تا کنید.

قاب عکس

7. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت پشتش تا کنید.

قاب عکس
قاب عکس
قاب عکس
قاب عکس

8. مرحله ی 4 تا 7 را برای سه گوشه ی دیگر تکرار کنید.

قاب عکس

9.  باید 4 تای آسان دیگر انجام دهید تا قاب عکس شما کامل شود.

قاب عکس
قاب عکس
قاب عکس

10. قاب عکس شما کامل شده. حالا باید یک عکس زیبا پیدا کنید و درون آن قرار دهید.

قاب عکس
]]>